БХК и прокурорски проверки 2010 г.

През 2010 г. главният прокурор Борис Велчев и адв. Маргарита Илиева от БХК се договарят за извършване на съвместни проверки на прокурори и наблюдатели от БХК във всички домове за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) в страната. Правната програма на БХК изготвя подробни доклади за 15 от домовете. Данните, основани на конкретни доказателства, са за 238 починали деца и стотици живи, страдащи от недохранване, боледували от зарази, имобилизирани с механични средства или транквиланти и други злоупотреби. Откритията на БХК и резултатите от прокурорските проверки публикуваме тук. На пресконференция на БХК и прокуратурата, на която са представени тези данни, главният прокурор се ангажира всеки от случаите да бъде разследван, а Правната програма на БХК да има достъп до делата, за да следи развоя им и да обжалва, като гарант за ефективно разследване на случаите. Прокуратурата образува общо 240 досъдебни производства. Правната програма на БХК следи всички произнасяния по тях. Прочетете повече за кампанията "Изоставените деца"

 

1. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. МОГИЛИНО, ОБЛ. РУСЕ
 • 27 смъртни случая за 8 години – близо 4 на година. От тях 1 дете, починало в резултат на обесване, 2 – от недохранване (освен тях, други 8 от починалите също са страдали приживе от патологично недохранване, наред с друго), 5 – от пневмония, 2 – от зарази, 14 – от обща занемара. Между тези, починали поради неполагане на елементарна грижа за тях, има такива, починали само от декубитални рани (рани от залежаване).
 • Поне 24 случая на живи деца, страдащи от патологично недохранване. 9 случая на тежки увреждания в резултат на залежаване и липса на рехабилитация.
 • Огромен брой заразявания с опасни бактерии и паразити (85 случая) – белег за изключително ниска хигиена и контрол.
 • Множество тежки инциденти (21).
 • 12 домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 4 случая на химическа имобилизация.
 • Поне един случай на физическа имобилизация.
 • Драстична некомпетентност на персонала.
 • Преди закриването си през 2009 г. персоналът системно е бил в толкова намален състав, че е било застрашено не само здравето, но и физическата безопасност на домуващите.
2. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. МЕДВЕН, ОБЛ. СЛИВЕН 
 • 20 смъртни случая (вероятно и повече – нередовна документация; например, няма документи за един установен смъртен случай). От тях: 1 от недохранване, 5 от занемара, 7 от зараза (дизентерия), 1 от злополука, 4 без установена истинска причина, например, „детска церебрална парализа“ или „други и неуточнени аномалии“.
 • Трайна липса на незаместим персонал – логопед, психолог, рехабилитатор. Персоналът – некомпетентен да овладява автоагресия и агресия у децата. Лош достъп до бърза помощ поради местоположението.
 • 46 случая на заразяване с опасни бактерии (причиняващи, например, дизентерия, хепатит).
 • Един случай на сексуално насилие, в рехабилитационната болница в Котел. Никаква закрила на детето; никаква наложена отговорност.
 • 11 тежки инцидента.
 • Системна физическа имобилизация на 7 деца. 5 от тях са преживели месеци, вързани: едно от тях в периоди от 3 месеца (декември 2009 г. – март 2010 г.) е било имобилизирано общо 95 дни по 15 часа дневно = 1 425 часа; друго – също толкова в продължение на година (март 2009 г. – март 2010 г.); други три за 8 месеца били имобилизирани както следва: 85 дни по 15 часа дневно = 1 275 часа; 93 денонощия = 1 395 часа; и 87 денонощия = 1 305 часа.
 • 22 домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 12 случая на химическа имобилизация.
 • 3 случая на живи домуващи, страдащи от недохранване.
3. ДОМ ЗА ДЕЦА С ФИЗИЧЕСКИ И УМСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ, С. КРУШАРИ, ОБЛ. ДОБРИЧ 
 • 56 смъртни случая. От тях – 11 от недохранване; 5 от занемара; 3 от пневмония; 7 без установена реална причина, например: „дълбока умствена изостаналост“, „тежка степен на олигофрения“, „неуточнена олигофрения“, детска церебрална парализа.
 • системна злоупотреба с опасни лекарства – безогледно на риска от животозастрашаващи странични ефекти; поне 20 деца са третирани с такива лекарства.
 • 164 случая на заразяване с опасни бактерии (причиняващи дизентерия и хепатит, например).
 • 3 случая на тежки инциденти, всички довели до счупване на кости.
 • Поне 10 живи деца страдат от патологично недохранване.
 • Един случай на химическа имобилизация.
4. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ПЕТРОВО, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД – СТАТУС ДО 2008 Г. 
 • 31 смъртни случая. От тях – 29 от занемаряване, 1 от пневмония.
 • 10 заразявания (дизентерия).
 • Лоша здравна грижа и недостиг на персонал: няма лекар на щат. Нощните дежурства се поемат само от една медицинска сестра и двама детегледачи. Деца умират от липса на специализирана грижа.
 • 1 тежък инцидент.
5. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. РУДНИК, ОБЛ. ВАРНА 
 • 6 смъртни случая, от които 1 от патологично недохранване и 3 от общо занемаряване.
 • Много ниско ниво на грижа, липса на достатъчно персонал, в т.ч. медицински. Няма рехабилитатор и лекар на щат. Нощните дежурства се поемат от една санитарка и една медицинска сестра; в някои дни няма нито една мед. сестра. Специален педагог, психолог и логопед няма и в щатното разписание. Указания за по-добра грижа не се изпълняват.[1] В резултат, 2 смъртни случая за 2 години: М. Я., 6 г., умира от недохранване, въпреки точни инструкции към персонала, как да храни детето. Б. Ст. имал нужда от незабавна и спешна рехабилитация още през 2008 г. До 2010 г. такава не е осигурена. Намерен в много тежко занемарено състояние. Скоро след проверката починал.
 • Системно изоставяне на децата за часове без наблюдение.
 • Въпреки вложените средства за изграждане на дневен център в двора на институцията, практически достъп до грижа там децата от ДДМУИ нямат. Специалистите от дневния център не контактуват с най – нуждаещите се деца; отчита се формално дейност, която не се осъществява на практика.
 • 3 случая на домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 6 тежки инцидента.
 • 2 случая на живи домуващи, страдащи от недохранване.
 • 3 случая на химическа имобилизация.
[1]     Давани са такива: 2008 г. от ДАЗД до персонала и пак 2008 г. от външни експерти – поименни указания за грижа за всяко дете.

 

6. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ПЕТРОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА 
 • 12 смъртни случая. От тях 3 от недохранване, 4 от занемара, 2 от зарази, 2 от пневмония, 1 от насилие.
 • 14 случая на заразяване с ентероколит (заразна болест).
 • 2 случая на тежки инциденти – счупена челюст и черепно – мозъчна травма. Отделно от това още една черепно – мозъчна травма вследствие насилие, от която детето умира.
 • 2 живи деца, страдащи от недохранване.
 • 7 случая на домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 2 случая на сексуално насилие.
 • 4 случая на химическа имобилизация.
7. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. СЛАДЪК КЛАДЕНЕЦ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 • 11 смъртни случая, от тях 4 от недохранване, 4 от занемара, 3 от пневмония.
 • 19 деца, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 19 заразявания и тежки заразни болести (хепатит А, дизентерия).
 • 4 тежки инцидента.
 • 1 случай на насилие.
 • 2 случая на живи домуващи, страдащи от недохранване.
 • 1 случай на физическа имобилизация.
 • 5 случая на химическа имобилизация.
8. ДОМ ЗА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ГОМОТАРЦИ, ОБЛ. ВИДИН 
 • 9 смъртни случая, от които 1 от занемара, 2 от злополуки (задавяне), 5 от пневмония.
 • Поне 10 деца, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 10 тежки инцидента (при 7 от тях счупване на кости).
 • 23 живи деца страдат от системно недохранване.
 • Поне 6 случая на химическа имобилизация.
9. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, ГР. КУЛА, ОБЛ. ВИДИН 
 • 7 смъртни случая, от които: 1 от недохранване, 4 от занемара, 1 от пневмония, 1 без установена реална причина
 • 2 случая на насилие.
 • 5 живи деца в момента страдат от системно недохранване.
 • 5 домуващи са администрирани с опасни лекарства.
 • 1 случай на сексуално насилие.[2]
 • Поне 2 случая на химическа имобилизация.
[2]     Насилието е извършено преди настаняването на детето в институцията, но е било констатирано там.

 

10. ДОМ ЗА МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, ГР. БЕРКОВИЦА, ОБЛ. МОНТАНА 
 • 7 смъртни случая, от които 2 от системно недохранване, 1 от занемара, 3 от пневмония.
 • 1 тежък инцидент.
 • 1 случай на домуващ, третиран с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
11. ДОМ ЗА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ИСКРА, ОБЛ. БУРГАС 
 • 10 смъртни случая, от тях 2 от занемара, 4 от пневмония, 1 реално без причина (детска церебрална парализа).
12. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, ГР. СТРАЖА, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ
 • 4 смъртни случаи, от които 2 от занемара, 1 от злополука.
13. ДОМ ЗА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ГОРНА КОЗНИЦА, ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ
 • 1 смъртен случай от занемара.
 • Един тежък инцидент.
 • 1 случай на домуващ, третиран с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 3 случая на физическа имобилизация.
14. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. КЕРМЕН, ОБЛ. СЛИВЕН 
 • 2 смъртни случая, от които 1 от занемара и 1 от пневмония.
 • Поне 17 деца, третирани с опасни лекарства.
 • 2 тежки инцидента.
 • Поне 1 случай на химическа имобилизация.
 • 2 случая на физическа имобилизация.
15. ДОМ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ГР. ВАСИЛ ДРУМЕВ, ОБЛ. ШУМЕН 
 • 16 случая на домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 21 случая на живи домуващи, страдащи от недохранване.
 • 8 тежки инцидента.
 • 2 случая на сексуално насилие.
 • 92 заразявания и тежки заразни болести (вкл. дизентерия).
 • 24 случая на химическа имобилизация.
16. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ВИДРАРЕ, ОБЛ. БОТЕВГРАД
 • 11 смъртни случая, от които 3 от системно недохранване, 2 от пневмония, 2 от занемара, 2 от зарази.
 • 1 случай на домуващ, третиран с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 4 случая на туберколоза.
 • 3 тежки инцидента (всички с фрактури).
17. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. КОШАРИЦА, ОБЛ. БУРГАС 
 • 3 смъртни случаи, от които 1 от недохранване, 1 злополука, 1 пневмония.
 • 11 зарази и тежки заразни болести (гастроентероколитис, салмонелоза, дизентерия).
 • 2 тежки инцидента.
 • 1 случай на насилие.
18. ДОМ ЗА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ „ДЪГА“, СОФИЯ
 • 5 смъртни случая, от които 2 от пневмония и 1 от недохранване.
 • 1 тежък инцидент.
 • 21 тежки заразни болести (вкл. дизентерия).
19. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ИЛАКОВ РЪТ, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 • 2 смъртни случая, от които 1 от занемара, 1 от злополука.
 • 3 тежки инцидента.
 • 1 случай на насилие.
20. ДОМ ЗА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. МИХАЛЦИ, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 • 1 смъртен случай.
 • 96 тежки заразни болести (вкл. дизентерия и паразитози).
 • 1 тежък инцидент.
21. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ПЕТРОВО, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД – СТАТУС КЪМ МОМЕНТА НА ПРОВЕРКАТА 
 • 14 случая на химическа имобилизация.
 • 11 домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 1 тежък инцидент.
 • Един жив домуващ, страдащ от недохранване.
22. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, ГР. МЕЗДРА, ОБЛ. ВРАЦА
 • 8 смъртни случая, от тях 5 от занемара, 1 от пневмония, 1 от системно недохранване.
 • 4 домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 2 зарази.
 • 1 случай на физическа имобилизация.
 • 3 случая на химическа имобилизация.
23. ДОМ ЗА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ГОРСКИ СЕНОВЕЦ, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 • 5 смъртни случая, от които 2 от пневмония и 2 реално без причина.
 • 58 зарази и тежки заразни болести (вкл. дизентерия).
24. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ПРОСТОРНО, ОБЛ. РАЗГРАД
 • 2  тежки инцидента.
 • 9 домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 1 случай на сексуално насилие.
 • 1 случай на физическа имобилизация.
 • 10 случая на химическа имобилизация.
25. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ЗГАЛЕВО, ОБЛ. ПЛЕВЕН
 • 1 случай на насилие.
 • 1 домуващ, третиран с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 1 тежък инцидент (фрактура).
 • 1 случай на химическа имобилизация.
26. ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ТЪРНАВА, ОБЛ. ВРАЦА
 • 8 случая, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 10 живи домуващи, страдащи от недохранване.
 • 1 случай на физическа имобилизация.