Кандидатстване за позиция за украински адвокати в кризисните центрове в София, Варна и Бургас

Офертата се представя в писмен вид лично, или, по пощата с обратна разписка до посочения адрес и адресат:

Илиана Савова, директор
Програма за правна защита на бежанци и мигранти
Български хелзинкски комитет
София, 1000, ул. „Узунджовска“ №1, ет. 3

Писмената оферта трябва задължително да съдържа автобиография; регистрационна карта на чужденец с предоставена временна закрила; документи в копие, доказващ че кандидатът е упражнявал адвокатската професия в Република Украйна.

Краен срок за подаване на заявление за работа: 10.05.2022 г.

За повече информация – телефон: 02 981 3318 или 02 980 2049, лице за контакт: Елица Секулова