History

Today, there are Helsinki organizations dedicated to the protection of human rights throughout Europe. Their story began more than 40 years ago ...

1982
IHFFHR_710x584_crop_and_resize_to_fit_478b24840a
Представителите на няколко хелзинкски комитети провеждат Международна гражданска конференция, наречена Хелсинки уоч. Идеята за тази среща е била вдъхновена в частност от апела на д-р Андрей Сахаров за основаване на „единен международен комитет, който да защитава всички членове на групата Хелсинки уоч“ и да обедини работата им. В резултат от тази конференция през следващата година е основана Международната хелзинкска федерация (МХФ) като структура, чрез която независими хелзинкски комитети да оказват подкрепа един на друг и да укрепват правозащитното движение в международно измерение. Международния секретариат е основан във Виена. Първите членове са Хелзинкските комитети от Австрия, Белгия, Канада, Франция, Холандия, Норвегия, Швеция и САЩ. През първите години на своето съществуване МХФ постигане редица постижения в опита си да подкрепя човешките права зад Желязната завеса, защита на дисиденти, представяне на документация на тогавашната Конференция за сигурност и сътрудничество в Европа (сега ОССЕ) и в подкрепа на гражданското общество.