Управление

Общо събрание

Български хелзинкски комитет се управлява от Общото събрание, което взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на комитета. Общото събрание се състои от всички членове на БХК.

Членовете на Общото събрание на БХК са: Антоанета Ненкова, Васил Чапразов, Виктор Лилов, Вълко Станев, Георги Банков, Георги Тошев, Десислава Симеонова, Димитрина Петрова, Донка Панайотова, Илиана Савова, Калина Бозева, Кирил Иванов, Красимир Кънев, Милена Моцинова-Бръчкова, Рамадан Кехайов, Стана Илиев, Яна Бюрер Тавание.

Управителен съвет

Ръководи работата по цялостната дейност на БХК. Неговите членове се избират от Общото събрание за срок от две години. Членовете на УС, избрани от Общото събрание на 15 март 2018 г., са:

  • Красимир Кънев, председател на УС
  • Вълко Станев
  • Десислава Симеонова, зам.-председателка
  • Рамадан Кехайов
  • Яна Бюрер Тавание