Програма "Програмиране и администрация"

Програмата е ангажирана с фондонабирането за дейностите на БХК и осъществява наблюдение на различните програми на комитета.