Програми

ПРОГРАМА „ПРОГРАМИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“

Програмата е ангажирана с фондонабирането за дейностите на БХК и осъществява наблюдение на различните програми на комитета. >>

ПРАВНА ПРОГРАМА

Програмата на БХК за правна защита съществува от 1995 г. Програмата се занимава със застъпничество пред вътрешните и международните съдилища при нарушени човешки права. >>

ПРОГРАМА „МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ“

ПРОГРАМА “КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИИ”

Програмата отговаря за комуникациите на организацията, както и за въздействието и видимостта на всички кампании на БХК. >>

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Програмата за правна защита на бежанците и мигрантите съществува от 1994 г. >>