Програми

Трите основни направления в дейността на БХК са наблюдението на състоянието на правата на човека в България, застъпничеството и популаризирането на правозащитната идея и защитата на основните човешки права с правни средства. В организацията функционират отделни програми, ангажирани с всяко от тези направления.

who-we-are-programs-monitoring-and-research-366x342_708x483_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Мониторинг и изследвания

Програмата извършва системно наблюдение и документиране на нарушенията на правата на човека в България.
who-we-are-programs-legal-program-366x342_708x483_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Програма за правна защита

Програмата осигурява безплатна правна защита на основните права на човека, анализи на правоприлагането в тази сфера и обучения по правните въпроси на правата на човека.
who-we-are-programs-communication-and-campaigns-366x342_708x483_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Комуникации и кампании

Организира публичната комуникация на БХК и изготвянето на различни комуникационни продукти – прессъобщения, книги, сайтове и страници в социалните мрежи.
who-we-are-programs-refugees-and-migrants-366x342_708x483_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Правна защита на бежанци и мигранти

Предлага безплатни специализирани правни консултации в хода на бежанската процедура и съдействие за успешна интеграция, подпомагане на доброволното репатриране.
who-we-are-programs-programming-and-administration-366x342_708x483_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Програмиране и администрация

Програмата е ангажирана с фондонабирането за дейностите на БХК и осигуряването на различни други ресурси на програмите на комитета.