Управление

Органи на управление на БХК са общото събрание и избран от него управителен съвет.

Общото събрание взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на комитета. То се състои от всички членове на БХК. Членовете на Общото събрание на БХК са: Антоанета Ненкова, Васил Чапразов, Виктор Лилов, Вълко Станев, Георги Банков, Димитрина Петрова, Донка Панайотова, Илиана Савова, Калина Бозева, Кирил Иванов, Красимир Кънев, Радослав Стоянов, Рамадан Кехайов, Росица Атанасова, Стана Илиев, Яна Бюрер Тавание.

Управителният съвет на организацията се избира от общото събрание измежду членовете му за срок от две години. Той ръководи работата по цялостната дейност на БХК. Членовете на съвета, избрани от Общото събрание през март 2022 г. (мандат март 2022 – март 2024 г.), са:

  • Красимир Кънев, председател на УС
  • Виктор Лилов, зам.-председател
  • Росица Атанасова
  • Стана Илиев
  • Вълко Станев