Донори

Българският хелзинкски комитет е благодарен за подкрепата на следните донори:

european union flag with text_full colour_1_708x179_pad_478b24840a

Европейски съюз

Европейският съюз подкрепя различни проекти на БХК в сферата на наказателното правосъдие, равенството и защита от полово-базирано насилие чрез програмите си „Правосъдие“ и „Права, равенство и гражданство“. Заедно с Върховния комисариат за бежанците на ООН, Европейският съюз се нарежда сред най-големите публични донори на БХК.
logo_708x179_pad_478b24840a

Върховен комисариат за бежанците на ООН

Върховният комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) е агенцията на ООН, която координира глобалните действия по международната закрила на бежанци и разрешаването на бежански проблеми. ВКБООН подкрепя дейностите на програмата на БХК за правна защита на бежанците и мигрантите от 1994 г.
ACFBLogo_708x179_pad_478b24840a

Фонд „Активни граждани България“ на Финансовия механизъм на ЕИП (2014-2021)

Фонд „Активни граждани България“ е механизъм за подкрепа на неправителствени организации по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основен акцент на подкрепата е засилване капацитета на гражданското общество. Средствата за фонда са предоставени от страните-донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Фондът подкрепя БХК в сферата на реформа на затворите в България.
OSF_708x179_pad_478b24840a

Фондации „Отворено общество“

Фондации „Отворено общество“ оказват обща институционална подкрепа за програмите на БХК от 1997 г. Фондации „Отворено общество“ са един от най-големите частни донори в света, като работят в 120 държави с фокус върху демократично управление и права на човека.
M2Ymyf38_400x400_708x179_pad_478b24840a

Фондация „Оук“

Фондация „Оук“ е международна фондация, базирана в Женева, подкрепяща гражданското общество чрез дейности, насочени към уязвимите групи и решаване на глобални социални и екологични проблеми. Активна е в областта на опазване на околната среда, борбата с бездомничеството, защитата на правата на човека, на децата, на жените и равен достъп до образование. Оказва обща институционална подкрепа на БХК от 2009 г.
UNICEF_ForEveryChild_White_Vertical_RGB_ENG_708x179_pad_478b24840a

УНИЦЕФ

УНИЦЕФ е Детският фонд на ООН, който работи в 190 държави и територии, за да отстоява правата на децата. От 2018 г. УНИЦЕФ подкрепя дейностите на БХК в сферата на непридружени деца-мигранти.

Предишни донори (2020-2016)

Национална фондация за демокрация; Фондация „Лион Ливай“; Фондация „Робърт Кар“; Европейски съвет за бежанци и мигранти; Институт „Отворено общество“ – София; Агенцията за основни права на Европейския съюз (FRA); Европейски бежански фонд; Център за застъпничество за правата на хората с психични проблеми - Будапеща (MDAC)