Събития

Sofia-2- 740x605_708x482_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

04

Юни

Национална застъпническа среща в София

Част от серия от застъпнически срещи, посветени на нетолерантността, речта на омразата и престъпленията, подбудени от предразсъдъци

Sofia-1 - 740x605_708x482_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

29

Май

Застъпническа среща в София

Част от серия от застъпнически срещи, посветени на нетолерантността, речта на омразата и престъпленията, подбудени от предразсъдъци

children-together-peace-740x605_708x482_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

28

Май

Правата на човека в гражданското образование: дискусия и добри примери

Ще си поговорим за гражданското образование и една от темите, които понякога изпадат от фокуса, а друг път напротив – предизвикват свръхтревоги

hate_708x482_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

26

Апр.

Престъпления от омраза - обучителен семинар

Обучението ще се фокусира върху националната и международна рамка за борба с престъпленията от омраза, включваща както задължението за криминализиране на определени деяния, така и това за разследване на дискриминационните подбуди.

palki_708x482_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

25

Апр.

Свръхупотреба на сила и помощни средства от правоприлагащите органи - обучителен семинар

В обучението ще бъдат застъпени теми свързани със свръхупотребата на сила и помощни средства от правоприлагащите органи в България – от представяне на наличните данни до подаването на жалба в ЕСПЧ.

stop_708x482_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

24

Апр.

Забрана за дискриминация - обучителен семинар

Акцентът на обучението ще бъде поставен върху дискриминация към ромите, тъй като проучванията показват, че в тяхната група са едни от най-високи общи нива на дискриминация.

Sliven - 740x605_708x482_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

23

Апр.

Застъпническа среща в Сливен

Част от серия от застъпнически срещи, посветени на нетолерантността, речта на омразата и престъпленията, подбудени от предразсъдъци