Дела

Българският хелзинкски комитет оказва безплатна правна помощ на жертви на основни човешки права. Тази дейност се извършва от две програми на организацията. Програмата за правна защита дава консултации и завежда дела в отделни, стратегически подбрани случаи, отговарящи на приоритетите на програмата. Програмата за правна помощ на бежанци и мигранти пък подпомага лица, търсещи международна закрила в България.