Write-for-Rights-1_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

Писма за права

През 2013 г. БХК присъедини България към традиционната международна инициатива "Писма за права" (Write for rights), организирана от правозащитната организация Амнести Интернешънъл (Amnesty International). В световен мащаб кампанията се осъществява от 2001 г., като целта й е да насочи световното внимание към несправедливости и погазвания на човешките права, извършени през годината. Всеки декември стотици хиляди хора по света пишат до някого, когото никога не са срещали и в солидарност с хора, които също никога не са срещали лично, но чиито човешки права са били потъпкани. Надеждата е, че едно писмо може да бъде игнорирано, но хиляди писма, призоваващи за уважение на човешките права, не могат да се отхвърлят така лесно. Кампанията многократно доказва, че това е вярно чрез резултатите, които постига. За тях през 2013 г. допринасят и писмата и действията на над 600 български ученици и общо над 1000 български граждани.    

dont-arrest-asylum-seekers-2013-1280x720_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

Не нарушвайте правата на бежанците

В отговор на поправки в Закона за убежището и бежанците, приети от Министерския съвет, които нарушават редица стандарти на международното и национално право по отношение на третирането на бежанци и мигранти, Българският хелзинкски комитет изрази позиция с остра критика и стартира кампания за гражданска петиция, която беше подкрепена и изпратена до правителството от близо 700 души.   ПОЗИЦИЯ на БХК относно приетия от МС законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците 15 ноември 2013   По повод приетия вчера (14.11.2013 г.) от Министерския съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците Българският хелзинкски комитет (БХК) изразява своята категорична позиция, че така направените предложения са  изцяло в разрез с приетите общи и минимални европейски стандарти  за определяне на условията за приемане на кандидати за международна закрила по Директива 2013/33/ЕС и с установените общи процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила по Директива 2013/32/ЕС, а така също  нарушават редица други правни стандарти  на международното и национално законодателство по защита правата на човека. БХК повтаря своите  категорични възражения срещу създаването на режим на задържане на бежанците, търсещи закрила,  който по своя характер е напълно идентичен с режима, уреден в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) относно предприеманите мерки за административна принуда. Приравняването на уязвима категория, каквато представляват чужденците, търсещи закрила, към начина, по който са третирани в закона имигрантите с нередовен статут, които подлежат на депортиране от територията на страната, представлява  грубо нарушение на поетите от България задължения  за приемане и закрила на лица, които бягат за да се спасят от преследване и да защитят своя живот и лична сигурност. Предлаганият режим на ограничаване на свободата на придвижване на чужденците, търсещи закрила, чрез задържането им в центрове от затворен тип като общ принцип, а не като изключение - и обратното, настаняването им в центрове от отворен тип на принципа на изключението, е  в нарушение на стандартите , въведени в чл.7 и чл.8 от Директива 2013/33/ЕС относно приемането (преработена Директива 2003/9/ЕО) и на чл.5 от Европейската конвенция за защита правата на човека (ЕКПЧ). Освен това, предвидената възможност за служебен съдебен контрол едва след третия месец от задържането при възможност само за обжалване от страна на задържания непосредствено след настаняването в условията на липса на ефективна правна помощ, създават предпоставки за произволно лишаване от свобода в нарушение на чл. 5 от ЕКПЧ. Предвиждат се също така ограничаване на свободата на придвижване в определени зони, мерки за неотклонение подобно на мерките в наказателните производства и отказ за своевременно издаване на регистрационни карти, чрез което се  нарушава правото на бежанците да използват правата си на здравно осигуряване, социално подпомагане и достъп до образование,  иначе признати и гарантирани от закона.  В допълнение,  предлаганата мярка за парична гаранция е недопустима , тъй като същата е дискриминационна поради създаването на възможност за различно третиране на търсещите международна закрила на основание различното им имуществено положение и социален статус. Паричната гаранция по принцип е мярка за неотклонение, прилагана по чл.61, ал.1 от НПК спрямо лица, обвинени в извършване на престъпление и приравняването на лица, търсещи признатото им от международното право закрила и убежище с обвиняеми в наказателен процес е в пълен разрез с всички международни и европейски стандарти по убежището и защита правата на човека.

32263290_992231570951398_3847773286800818176_o_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

Извърви километър в нейните обувки

Кампанията "Извърви километър в нейните обувки" се провежда всяка година около Световния ден на жената - 8 март, от 2013 до 2018 г. Кампанията се осъществява по инициатива на Българския хелзинкски комитет, Алианса за защита от насилие, основано на пола, фондация „Ресурсен център Билитис“ и с подкрепата на различни партньори през годините като Българския червен кръст, Българския фонд за жените и други неправителствени организации, анажирани с равноправието между половете и защитата от домашно насилие. В ежегодното събитие мъже обуват дамски обувки на висок ток за няколко часа, за да привлекат  общественото внимание върху проблема с насилието над жени.

da-opoznaem-minaloto-si-tmp-1280x720_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

Конференция „Да опознаем миналото си“

Между 5 и 7 октомври в София Българският хелзинкски комитет организира конференцията "Да опознаем миналото си". Нейната цел е да се обсъди цялостно дейността на българската държава по отношение на евреите по време на Втората световна война.

36315_429996177048426_97711539_n_429996177048426_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

Спасете пеперудените деца

“Пеперудените деца” страдат от заболяване, което прави кожата им лесно ранима, крехка като крилце на пеперуда. Обичайните всекидневни дейности като ходене, хранене или игра водят до образуване на мехури и рани като от тежко изгаряне. Понякога липсата на кожа по телата им надхвърля 50%. Болката може да бъде намалена, ако децата се превързват със специални незалепващи превръзки. От животоспасяващо значение са и антибиотичните кремове, които предпазват от инфекции. Така месечната сума за лечение надхвърля 2000 лв. Единствената надежда за пеперудените деца е държавата да поеме тези разходи. В началото на октомври 2012 г. стартира мащабна обществена кампания за защита на хората с булозна епидермолиза (ЕБ). Три организации – Български хелзинкски комитет, ДЕБРА България и Центъра за защита правата в здравеопазването, поискаха равен достъп до здравеопазване за хората с ЕБ. Организациите изпратиха предложение до Министерството на здравеопазването за включване на ЕБ в списъка по Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравоосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарства, медицински изделия и диетични храни за специфични медицински случаи. Такива писма са изпращани неколкоратно през 2011 г. и началото на 2012 г., като до този момент Министерството на здравеопазването не е предприело никакви мерки за решаването на проблема. На 24-ти октомври хората, борещи се за адекватно здравеопазване в България, получиха поредния отказ, тъй като според Закона за здравно осигуряване наредбата може да бъде преразгледана само веднъж годишно. Наредбата обаче предстои да бъде разгледана през месец февруари 2013 г., с надежда за дългоочакваното включване на болестта, за което организациите отдавна настояват. Според организациите, както и според Омбудсмана на Република България, невключването на булозната епидермолиза в списъка на заболяванията, чието домашно лечение се покрива от НЗОК, води до неравно третиране на болните с това заболяване и представлява пряка дискриминация. Те подчертават, че още през 2010 г. Комисията за защита от дискриминация е препоръчала на министър-председателя да вземе мерки здравното законодателство да гарантира равнопоставеност на пациентите, страдащи от редки заболявания. Кампанията беше подкрепена от над 16 хиляди души, които се включиха в петиция за незабавно осигуряване на превръзки и медикаменти за хората с  булозна епидермолиза.

slider7-610x315-e1412852970978_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

Децата ни не са биологичен отпадък

Всяка година в България се раждат около 600 мъртвородени бебета. Това е изключителна травма за техните родители. В същото време те нямат правото нито да кремират, нито да погребат децата си. Бебетата стават собственост на болницата, която ги изгаря като "биологичен отпадък", заедно с всякакви други болнични отпадъци. Така родителите не могат дори да получат урна с прахта на бебето си или гробно място, което да посещават - изключително важен момент от процеса на скърбене. Такава нехуманна и жестока практика не съществува в нито една от останалите страни-членки на Европейския съюз и трябва да спре. Ето защо в средата на 2012 г. БХК, сдружение „Естествено” и фондация „Родители за родители” внесоха за разглеждане предложения за промени в Наредба 2, която регламентира здравните изисквания към гробищни паркове и погребването и пренасянето на покойници и призоваха държавата чрез подписка до министрите на здравеопазването и правосъдието, в която се вклчиха 2434 души .