BHK-za-horata-cover_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

БХК за хората

Какво работи БХК? Кои са хората, на които помагаме? С тази кампания искаме да ви разкажем кои сме ние и за какво се борим.

79371839_136419557786153_6677965969597399040_o_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Активна

БОЛД: Българска общност за либерална демокрация

Българската общност за либерална демокрация (БОЛД) е сформирана през 2019 г. и се състои от индивидуални членове, обединени от следните ценности: Свобода , Демокрация , Равноправие , Справедливост .  ВИЗИЯ Общество с демократично управление и плуралистична политическа система, в което основните права и свободи на хората са защитени и в което законите, политиките и практиките са насочени към екологична и социално-икономическа справедливост. МИСИЯ Българската общност за либерална демокрация (БОЛД) съществува, за да подпомага развитието на обществото по посока на ценностите на либералната демокрация. ОРГАНИЗАЦИЯ БОЛД се състои от индивидуални членове, обединени от общи цели, ценности и принципи. ЦЕЛИ БОЛД има две основни цели: Да увеличи обществената подкрепа за демокрацията, правата на човека и основните свободи Да спомогне за консолидиране на либерално-демократичната общност в България

11_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

NO HATE: Заедно в защита на малцинствата и превенция на престъпленията от омраза

Проекът „NO HATE BG: Заeдно в защита на малцинствата и в противодействие на престъпленията от омраза “ е покана за съучастие в защита на малцинствата – роми, турци, евреи, мюсюлмани, ЛГБТИ, мигранти и противодействие на нетолерантността и престъпленията от омраза. Проектът беше осъществен в периода 1 ноември 2018 – 28 февруари 2020 със съфинансиране от Европейския съюз. Изпълнява се от консорциум с водеща организация  Български хелзинкски комитет (БХК)  и партньори:  Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе  и  Сivil Rights Defenders (CRD) – Швеция.  

dsc8395_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

23 причини

Имената на 23 жени, убити от мъже в България, бяха прожектирани върху сградата на Парламента в София вчера вечерта, в рамките на акцията “23 причини”. Акцията се случи в навечерието на 23 януари 2018 г., когато Председателят на Народното събрание организира обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, известна като Истанбулската конвенция.

BHK_Zine_2020_cover1_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

READI: Добри практики за интеграция на ромите в България

Проект „ Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията ” ( ‘READI ’) е проект на Българския хелзинкски комитет, сдружение „Ларго“ – Кюстендил, сдружение „Организация Дром“ – Видин и Ромска академия за култура и образование – Сливен. Проектът се изпълнява през 2018-2020 г. Неговата цел е да насочи усилията на националните и европейските институции към разрешаване на проблемите на ромите като демонстрира работещи подходи и модели за преодоляване на пречките пред интеграцията в сферата на  образованието ,  заетостта ,  жилищата  и  здравеопазването .  Проектът направи  анализ на практиката  на всички съдилища, разглеждащи дела по  Закона за защита от дискриминация , както и на Комисията за защита от дискриминация от влизането в сила закона през 2004 г. до края на 2017 г. Анализът е фокусиран върху дела, касаещи дискриминация въз основа на два от защитените признаци по закона - етническа принадлежност и раса. Може да изтеглите  текста на анализа оттук>> Юристи на БХК изготвиха  наръчник , който се занимава с правните аспекти на дискриминацията. Стремежът беше да е на достъпен език и да насърчи търсенето на защита със средствата на ЗЗДискр и да спомогне за ефективното прилагане на този цене инструмент за защита на правата на хората в България.  Вижте текста тук>> Паралелно с наръчника, ние заснехме  14 кратки видео-урока  по антидискриминация, които може да  гледате тук>> За да демонстрираме как интеграцията работи на практика и какви ползи носи на цялото общество, ние потърсихме  примери за добри практики  - работещи подходи и модели за преодоляване на същуствуващите пречки пред интеграцията на ромите в сферата на образованието, заетостта, жилищата и здравеопазването. Описахме ги в  доклад  и ги превърнахме в  документални видео-разкази .  Добрите истории, поместени в този сайт, показват какво става, когато ромите получат достъп до  интегрирано образование , когато местните власти отворят широко вратите за образователна интеграция и инвестират в ранно детско развитие ( "Чудото Тунджа" ) или когато малоимотни семейства получат подкрепа за достъп до земя и активи, с които да осигуряват доходи за семействата си ( "Заедно на чаша кафе" ).  И най-накрая, ние събрахме ученици от различни етноси от няколко столични училища и училища в Кюстендил в работилници по мобилна фотография. Там видяхме, че децата нямат предразсъдъци и граници. "Делението го правим ние, възрастните, и е повод за се замислим", сподели за преживяването по време на форумите водещата на курса, фотографката Вера Гоцева. Вижте във  видеото  как децата работиха заедно.  Накрая, подготвихме  петиция за образователна интеграция , с която призоваваме институциите за спешни действия за подобряване на качеството на образованието на ромските деца и интеграгията им в българските училища.  Вижтe я тук>>

Ubitaorg_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

Ubita.org: Картографиране на убийствата на жени в България

Проектът „Картографиране на убийствата на жени в България“ на Български хелзинкски комитет идва в отговор на системното неглижиране от страна на властите на проблема с насилието над жени, най-крайната и необратима форма на което е убийството. Убийството на жена, поради факта, че е жена, се нарича фемицид. За разлика от полово неутралния термин убийство, фемицид адресира връзката между половата дискриминация и фаталното насилие над жени. Официалната статистика в България не съдържа данни за случаите на домашно насилие и другите форми на насилие срещу жени. Убийствата, като най-тежката форма на посегателство срещу личността, също не се документират и анализират през призмата на обусловените от пола на жертвата специфики. Липсата на данни и анализи спомага единствено за прикриване на мащабите на проблема, на факторите, които допринасят за неговата устойчивост и на начините за неговото премахване. Авторите на проекта споделят разбирането, че е невъзможно да се борим срещу “невидими” проблеми. За да изкореним насилието, трябва първо да го направим видимо. Какво искаме да постигнем? Да допринесем за систематичното и подробно документиране и оповестяване на случаите на убийства на жени и по-специално - на случаите, които могат да бъдат определени като фемицид Да подпомогнем идентифицирането и анализа на рисковите фактори, придружаващи случаите на убийства на жени Да подкрепим разработването на ефективни мерки, стратегии и законодателство, необходими за предотвратяване на убийствата на жени Да осигурим възможност за повторно използване и анализ на събраните по проекта данни Да възпоменем жените, жертви на убийства