freedom-1125539_1280_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

Доброволци-преводачи за правата на лишените от свобода

Вдъхновени от силно позитивната обществена реакция и големия успех на  кампанията за обновяване на библиотеката на затворническо общежитие "Кремиковци" , в която заедно събрахме близо 740 книги и издания, екипът на Българския хелзинкски комитет се обърна към българското общество с нов призив за помощ. Този път в търсене на доброволци-преводачи, с които да направим достъпни на български език някои от най-важните препоръки на Съвета на Европа, посветени на лишаването от свобода и задържането под стража. Повече от 30 човека се отзоваха на призива и се наложи неколкократно актуализиране и разгръщане на списъка с препоръки за превод. Екипът на БХК работи с доброволците активно през целия период на кампанията от февруари до края на май 2020 г.  

Books for Kremikovtsi camp_1280x905_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

Затворниците в "Кремиковци" си търсят книги

В началото на 2020 г. затворник от затворническо общежитие "Кремиковци" писа до БХК с молба за дарение на съвременна юридическа, художествена и общообразователна литература и периодични печатни издания, каквито от години не са пристигали в затвора. БХК осигури компютър и подробен набор от актуална правна литература, но за останалото реши да се обърне и към българските граждани за помощ, за да успее да събере повече и по-разнообразни заглавия за хората, лишени от свобода.  На призива ни да обновим библиотеката на ЗО "Кремиковци" откликнаха десетки хора и организации от цялата страна, които научиха за кампанията от сайта ни и социалните мрежи,  платформата TimeHeroes  и  Информационния портал за НПО в България . Заедно, само за две седмици в рамките на кампанията, успяхме да съберем общо 738  заглавия със съвременна художествена и образователна литература, учебници, енциклопедии, езикови речници, научнопопулярни списания и издания, и дори една настолна игра. 

prisonreform-cover-logos_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

Реформа в затворите

Проектът Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България: Законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“.  стартира на 1 януари 2020 г. с цел да проследява как се осъществява реформата в българските затвори и арести. Той е финансиран от Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).  Водещата  цел на проекта е да подобри прилагането на международните стандарти за правата на човека в арестите и затворите в България. Инициативата е продължение на дългогодишната дейност на БХК по мониторинг на ситуацията в затворените институции, застъпничество за спазване на правата на лишените от свобода и овластяване на уязвимите групи.      

BHK-za-horata-cover_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

БХК за хората

Какво работи БХК? Кои са хората, на които помагаме? С тази кампания искаме да ви разкажем кои сме ние и за какво се борим.

79371839_136419557786153_6677965969597399040_o_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

БОЛД: Българска общност за либерална демокрация

Българската общност за либерална демокрация (БОЛД) е сформирана през 2019 г. и се състои от индивидуални членове, обединени от следните ценности: Свобода , Демокрация , Равноправие , Справедливост .  ВИЗИЯ Общество с демократично управление и плуралистична политическа система, в което основните права и свободи на хората са защитени и в което законите, политиките и практиките са насочени към екологична и социално-икономическа справедливост. МИСИЯ Българската общност за либерална демокрация (БОЛД) съществува, за да подпомага развитието на обществото по посока на ценностите на либералната демокрация. ОРГАНИЗАЦИЯ БОЛД се състои от индивидуални членове, обединени от общи цели, ценности и принципи. ЦЕЛИ БОЛД има две основни цели: Да увеличи обществената подкрепа за демокрацията, правата на човека и основните свободи Да спомогне за консолидиране на либерално-демократичната общност в България

HRGhead_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a Приключила

Ръководство по правата на човека

Български хелзинкски комитет има удоволствието да представи  онлайн ръководството по правата на човека  HUMANRIGHTSGUIDE.bg . Ръководството предоставя възможност за самообучение в темите за:  справедлив съдебен процес, свобода на изразяване, задържане и лишаване от свобода, принудително и задължително лечение, домашно насилие, дискриминация . Всяка тема съдържа: информация за правата и задълженията на участниците чрез практически примери, които помагат на обучаващите се да приведат житейска ситуация в правната, относимото законодателство, съдебната практика на ЕСПЧ и понякога на национални съдилища, други източници и онлайн тестове за самоооценка. Ръководството е разработено по международен проект  “ Иновативно и устойчиво обучение по правата на човека - път към отговорно и приобщаващо общество и добро управление ”,  с водеща организация от Латвия - Балтийско общество за правата на човека и партньори - Институт за мониторинг на човешките права и Правен институт на НПО в Литва, Естонски център за човешки права и Българския хелзинкски комитет, с финансовата подкрепа на програмата Еразъм под патронажа на Националната комисия на ЮНЕСКО в Латвия и омбудсмана на Република Латвия.