Скандал в ОИК

Репортаж на БНТ, отразяващ скандалните нередности и слабата организация в работата на Общинската Избирателна Комисия, София

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>