Пребиване с камъни

Гротескно телевизионно шоу на Amnesty International, в което Шапи Корсанди прави нагледна демонстрация на "технологията" на пребиването с камъни - варварско наказание, което и до ден днешен е законно налагано в Иран.

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>