Хора с увреждания

Да живееш в среда, негостоприемна към различието, среда, в която значение има увреждането, а не човешкият потенциал... Анимационен клип от кампанията на Британския съвет "Медии и обществено многообразие" (http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-projects-media-diversity.htm)

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>