Права на жените

Неравенството между половете продължава да бъде основна пречка за човешкото развитие. Въпреки ангажимента на ЕС и България за равенство между мъжете и жените, все още съществуват празноти в законодателството, предвиждащо недискриминация срещу жените и равенство между половете в областта на социалната сигурност, образованието, медиите, заетостта и заплащането.

Жените и момичетата продължават често да са обект на насилие и тормоз, да са дискриминирани и да срещат сериозни пречки в сфери като пазар на труда, заплащане, образование, здравеопазване, политика и заемане на управленски позиции. Те са мишени на стереотипни представи за ролята на жената в обществото като преди всичко майка и домакиня, която не умее да върши „мъжки работи“.

През 2017 и 2018 г. БХК извърши две изследвания на съдебната практика за убийства на жени в България. Данните са обобщени в специалния сайт Ubita.org. През 2015 г. БХК реализира и първото си изследване, фокусирано върху специфичните проблеми, засягащи жените, лишени от свобода в България.

БХК бе и дългогодишен съорганизатор на международната инициатива „Walk a Mile in Her Shoes“, която се организира ежегодно. Това е събитие, чийто формат кани мъжете да обуят дамски обувки и да вървят километър с тях. Целта е да се привлече  вниманието на обществото към сексуалното и домашно насилие срещу жените в България.

През март 2017 г. БХК организира кампанията „Паметни жени“, която е посветена на дейности, популяризиращи приноса на жените в българската история, както и ролята на жените в обществото изобщо. Кампанията включваше лекция за историята на Дружеството на българките с висше образование, дискусия за ролята на пола в езика, две филмови прожекции, Уикипедия редактон, както и акция, по време на която се поставиха цветни паметници на жени на седем локации в центъра на столицата, за да привлекат общественото внимание към факта, че в София няма нито един паметник на жена историческа личност.

В своята работа БХК защита уязвими групи жени и момичета, като такива, настанени в институции, принадлежащи на етнически и религиозни малцинства, мигрантки и бежанки, както и жени, лишени от свобода.

БХК предоставя и правна помощ в отделни, стратегически значими случаи на нарушения на основни права на жените.