Права на жените

Понятието „права на жените“ обхваща всички онези все още съществуващи неравенства между жените и мъжете, които трябва да бъдат преодолени.

Жените и момичетата продължават често да са обект на насилие и тормоз, да са дискриминирани и да срещат сериозни пречки в сфери като пазар на труда, заплащане, образование, здравеопазване, политика и заемане на управленски позиции. Те са мишени на стереотипни представи за ролята на жената в обществото като преди всичко майка и домакиня, която не умее да върши „мъжки работи“.

В преобладаващата си част, механизмите и динамиките на патриархата продължават да влияят върху живота на жените. От третирането им като обекти, през изключването им от политическия живот, осмиването и дискредитирането на успешните жени, до домашното и джендърно базираното насилие - всички токсични проявления на тази система от неравенства могат да бъдат видени и документирани и днес.

В последните години сме свидетели на международен възход на консервативната реакция срещу половите и репродуктивни права на жените, която доведе до стъпка назад и загуба на извоювани женски свободи както в САЩ, така и в някои европейски държави.  БХК постави темата в своя фокус чрез кампании и публикации, отразяващи най-актуалните международноправни стандарти в борбата с половото и джендърно базираното насилие, както и препоръки за реформиране на българското законодателство и практика.

През 2017 и 2018 г. БХК извърши две изследвания на съдебната практика за убийства на жени в България. Данните са обобщени в специалния сайт Spasena.org. През 2015 г. БХК реализира и първото си изследване, фокусирано върху специфичните проблеми, засягащи жените, лишени от свобода в България.

БХК бе и дългогодишен съорганизатор на международната инициатива „Извърви километър в нейните обувки“ (Walk a Mile in Her Shoes). Това шествие на мъже, обути в дамски обувки с висок ток, целеше да привлече  вниманието на обществото към сексуалното и друго насилие срещу жените в България.

През март 2017 г. БХК организира кампанията „Паметни жени“, която е посветена на дейности, популяризиращи приноса на жените в българската история, както и ролята на жените в обществото изобщо. Кампанията включваше акция, по време на която се поставиха цветни бюстове на жени на седем локации в центъра на столицата, за да привлекат общественото внимание към факта, че в София няма нито един паметник на жена историческа личност.

Програмата за правна защита на БХК предоставя и правна помощ на жени, жертви на системна полова дискриминация както в сферата на наказателното и пенитенциарното право, така и в сферата на личния и семеен живот. Програма "Кампании и комуникации" ежегодно подкрепя събитията по повод 8. март и 25 ноември - международният ден против насилието над жени.

Комитетът е една от малкото организации, които следят състоянието на правата на бременните и раждащи жени в България и се застъпват за по-пълноценно прилагане на тези права в системата за родилна грижа. 

През 2022 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) се произнесе с важно решение по делото Y срещу България, отнасящо се до неефективната защита от насилие от бивш партньор на убита жена – майка и дъщеря на жалбоподателките по делото. Правната помощ по делото бе предоставена от Програмата за правна защита на БХК.