Етнически малцинства

Проблемът те засяга?

Можеш да помогнеш за разрешаването му.

Според публикувани през 2011 г. данни на Световната банка България губи годишно над 1 млрд. лв. заради несъстоялото се „включване” на ромите. Но парите, похарчени за образованието им, ще донесат на страната 3 пъти по-голяма печалба.

Според СБ в България само 16% от ромите са на социални помощи, което противоречи на общоприетите представи, че се издържат единствено с тях. При 15-годишните, които търсят работа, българите са 13%, докато ромите са близо 30%. Само 13% от работещите роми имат средно образование, докато при останалите това са 87%.

По повод 40-ия поред Международен ден на ромите (8 април 2011 г.) и петата Европейска платформа на ромите, Европейският център за правата на ромите и други организации стартираха подписка, която осъжда всяка форма на насилие срещу ромите, включително заплашване и слово на омразата.

Текстът на самата петиция гласи:

„Въпреки, че Европейската комисия представи дългоочакваната Европейска рамка за националните стратегии на ромското включване, ние не можем да отречем, че дори и днес в Европа живеят роми, които всеки ден са заплашени от насилие и унижение. Припомняйки миналите и настоящите актове на насилие срещу роми в Европа и заплахата от бъдещи подобни прояви, ние настояваме за справедливост за всички жертви. Независимо дали заплахата идва от обикновени граждани, пара-военни групи, крайно-десни политически организации или слово на омраза от страна на публични фигури, ние настояваме расизмът и насилието, които подкопават нашите общи европейски ценности, вече да не бъдат толерирани или пренебрегвани.

Настояваме също така Европейският съюз и националните правителства:

- Бързо и ясно да заклеймят всички актове на насилие срещу роми, признавайки и обявявайки тяхната расова мотивираност;

- Да осигурят навременна реакция на страните, така че да защитят всички европейски ромски граждани от заплаха за тяхната сигурност и да проведат ефективни разследвания и обвинения, за да осигурят справедливост за жертвите от актовете на насилие;

- Да приложат политика на нулева толерантност към публични фигури, използващи "езика на омразата" срещу граждани от ромски произход или по друг начин нарушаващи правата им."

Повече по темата виж в Годишния доклад на БХК за правата на човека, както и в секциите долу.