Правата на човека в България през 2021 г.

Автори:
    Адела Качаунова, Ангелина Генова, Антоанета Ненкова, Босилена Мелтева, Диана Драгиева, Диляна Ангелова, Ивета Савова, Илиана Савова, Красимир Кънев, Надежда Цекулова, Мария Янакиева, Радослав Стоянов, Рилка Гергичанова, Славка Кукова

Като цяло през 2021 г. правата на човека останаха встрани от вниманието на българските управляващи, заети основно с подготовката и провеждането на трите парламентарни, както и на президентските избори. Формираните парламенти между отделните избори се фокусираха върху изменения на Изборния кодекс и на няколко други закона, обслужващи пряко техните политически цели. На свой ред назначените между изборите служебни правителства бяха с ограничен мандат и не предприеха значими инициативи в сферата на правата на човека. Изключение бе само приетата през август Пътна карта за изпълнение на осъдителните решения, постановени срещу Република България от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Тя обаче предвижда срокове за предприемане на мерки, най-ранните от които са в началото на 2022 г. В някои отношения, като например с правата на ЛГБТИ хората, ситуацията в страната през 2021 г. се влоши.