Оценка на потребностите на структурите, ангажирани с процеса на деинституционализация на грижата за лица с тежки психични заболявания и с ментални увреждания

Автори:
    Антоанета Ненкова, д-р Красимир Кънев, Антоанета Матеева, проф. Тома Томов

Този доклад е резултат от едногодишно изследване на Българския хелзинкски комитет и Българския институт за отношения между хората към Нов български университет. Целта на изследването бе да се проследи досегашният ход на процеса на деинституционализация на социалните услуги в системата на социалните домове за възрастни с психични разстройства и с умствени увреждания. Външната оценка на реформата на специализираните институции и на трансформацията на регионалната мрежа от социални услуги за лица с ментални проблеми бе извършена от Антоанета Ненкова, Антоанета Матеева, проф. Тома Томов и Красимир Кънев. Докладът обобщава освен външни оценки и самооценки за процесите на усъвършенстване на системата от социални услуги в шестте еврорегиона за планиране в страната: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен.