Метаморфозата ДМСГД: Проблем или потенциал

Автори:
    Антоанета Ненкова и Десислава Симеонова

Докладът „Метаморфозата ДМСГД“ е втори тематичен доклад на Българския хелзинкски комитет (БХК) след публикувания през 2001 г. анализ „Децата в институциите: Домове за медико-социални грижи за деца“. Този доклад е опит да се проследи промяната в качеството на грижата в домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), както и случващото се на входа и на изхода им, след старта на процесите на деинституционализация през 2010 г. Анализът проследява ефекта от реформата и през лични истории на деца, изведени от домовете и отглеждани в семейства. В заключение е предложен и модел за по-нататъшна промяна на институциите за деца до три години.