Правата на човека в България през 2017 г.

Автори:
    Адела Качаунова, Антоанета Ненкова, Борислав Димитров, Диана Драгиева, Диляна Ангелова, Ивета Савова, Илиана Савова, Калоян Станев, Красимир Кънев, Радослав Стоянов, Радостина Георгиева, Рая Раева, Славка Кукова, Станимир Петров, Яна Бюрер-Тавание

Формирането на правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ доведе до цялостно влошаване на обществения климат, свързан с правата на човека, междуетническата и религиозната толерантност. Възможностите за провеждане на каквато и да е политика за интеграция на малцинствата и бежанците бяха силно ограничени. До края на 2017 г. бяха предложени и приети редица рестриктивни законодателни изменения, засягащи правата на човека, някои от които впоследствие бяха отменени след международни критики. Подбуждането към омраза, дискриминация и насилие към определени уязвими групи в българското общество продължи безнаказано. Сътрудничеството на властите с неправителствените организации и особено с тези за защита на правата на човека се влоши.