Правата на човека в България през 2016 г.

Автори:
    Адела Качаунова, Антоанета Ненкова, Атанас Атанасов, Весислава Иванова, Диляна Ангелова, Ивета Савова, Илиана Савова, Калоян Станев, Красимир Кънев, Маргарита Илиева, Радослав Стоянов, Славка Кукова, Станимир Петров, Яна Бюрер-Тавание

През 2016 г. България бе изправена пред сериозни предизвикателства в сферата на правата на човека. Сред тях бе застоят в решаването на проблемите на етническите и религиозните малцинства в България – дискриминацията на ромите в сферите на образованието, труда, жилищата, медицинското обслужване и системата на наказателното правораздаване; изключването на ромите, както и на другите малцинствени групи от сферата на политическия живот и управлението; ограниченията във възможността на малцинствени религиозни и етнически общности да се сдружават; безнаказаното подбуждане към омраза, дискриминация и насилие спрямо ромите, мюсюлманите и мигрантите; застоят в процесите на деинституционализация на грижата за деца и за лица с психични разстройства. Сериозно предизвикателство продължи да бъде отношението към мигрантите, в основната си част преминаващи през България на път за страните от Западна Европа. Застой през годината отбеляза и реформата на съдебната власт и особено на прокуратурата. Свободата на изразяване продължи да се срива. Както и в предходни години, корупцията разяждаше почти всички сфери на обществения живот и оставаше безнаказана.