Правата на човека в България през 2012 г.

Автори:
    Антоанета Ненкова, Благовеста Ламбрева, Илиана Савова, Красимир Кънев, Любомира Маринова, Маргарита Илиева, Мирела Заричинова, Радослав Стоянов, Славка Кукова, Станимир Петров, Юлиана Методиева, Яна Бюрер Тавание

През 2012 г. бяха направени някои положителни промени в законодателството и практиката, свързани с правата на човека. В редица сфери обаче положението се влоши. Това засегна особено независимостта на съдебната власт, правото на свобода на изразяване, правото на религиозна свобода на мюсюлманите и положението в местата за лишаване от свобода. Както и в минали години, сериозни проблеми имаше със свръхупотребата на сила от правоприлагащите органи, правото на убежище и дискриминацията спрямо някои етнически малцинства и спрямо хората с различна сексуална ориентация.