Правата на човека в България през 2008 г.

Автори:
    Георги Войнов, Анета Генова, Маргарита Илиева, Емил Коен, Елена Кръстева, Славка Кукова, Красимир Кънев, Юлиана Методиева, Станимир Петров, Илиана Савова, Даниела Фъртунова

През 2008 г. България продължи да бъде управлявана от коалиционното правителство на Българската социалистическа партия, Националното движение Симеон Втори и Движението за права и свободи. Годината бе белязана от цинизъм и стагнация в отношението на българските власти кьм ценностите на политическата демокрация, върховенството на правото и прозрачното управление. Редица международни и местни наблюдатели отбелязаха нееднократно засилването на корупцията по високите етажи на властта, включително съдебната, както и случаи на симбиоза на власт и организирана престъпност.