Правата на човека в България през 2007 г.

Автори:
    Маргарита Илиева, Емил Коен, Славка Кукова, Красимир Кънев, Юлиана Методиева, Анета Мирчева, Свилен Овчаров, Станимир Петров, Илиана Савова, Даниела Фъртунова

През 2007 г., първата от членството на България в Европейския съюз, страната бе управлявана от коалиционното правителство на Българската социалистическа партия, Националното движение Симеон Втори и Движението за права и свободи. През юни 2007 г. Европейската комисия публикува доклад за сыњтстващите мерки след присъединяването. В него обаче на правата на човека не бе обърнато никакво внимание. Те не попаднаха сред областите, по които комисията продължи да докладва. На практика в много сфери правата на човека продължиха да бъдат сериозен проблем, а прекратяването на мониторинга на Европейската комисия намали шансовете за реформи в законодателството и в правоприлагането. То също така бе и част от причините за цинизма към проблемите с правата на човека, изразен през годината по редица поводи от някои правителствени и съдебни институции, както и от обществени кръгове.