Правата на човека в България през 2006 г.

Автори:
    Йорданка Бекирска, Маргарита Илиева, Емил Коен, Красимир Кънев, Юлиана Методиева, Анета Мирчева, Антоанета Ненкова, Свилен Овчаров, Станимир Петров, Полина Русинова, Илиана Савова, Даниела Фъртунова

През цялата 2006 г. България бе управлявана от коалиционното правителство на Българската социалистическа партия, Националното движение Симеон Втори и Движението за права и свободи. То бе сформирано след изборите от 25 юни 2005 г. На 1 януари 2007 г. страната стана член на Европейския съюз. През годината Европейската комисия публикува две оценки за готовността на България за членство — през май и през септември. И в двете бяха изтъкнати някои проблеми с правата на човека в България като например малтретирането на задържани по време на предварителното лошите условия в местата за лишаване от свобода, задържане, дискриминацията на ромите и на хората с изически и психически увреждания, трафикът на хора и закрилата на децата.