Правата на човека в България през 2005 г.

Автори:
    Йонко Грозев, Маргарита Илиева, Емил Коен, Славка Кукова, Красимир Кънев, Юлиана Методиева, Свилен Овчаров, Станимир Петров, Илиана Савова, Росица Стойкова

На 25 юни 2005 г. в България бяха проведени редовните парламентарни избори. Те бяха признати за свободни и чесгни от международните наблюдатели, но имаше обвинения за случаи на двойно гласуване и за купуване на гласове. На тях мнозинство получи опозиционната дотогава Българската социалистическа партия, която обаче не можа да съсгави самостоятелно правителство. След дълги преговори в сљставянето на новото правителство бяха привлечени двете партии, управлявали страната до изборите, Национално движение Симеон Втори и Движението за права и свободи. Основният приоритет на тази тройна коалиция бе присъединяването на България към Европейския съюз. На свой ред, през годината различни органи и групи на ЕС проявиха голяма активност в наблюдението и оценката на готовността на страната за членство. През октомври Европейската комисия публикува своя доклад за напредъка на България по пътя на присъединяването към Европейския съюз. В него, както и в другите доклади, бе изразена сериозна загриженост за състоянието на човешките права в редица сфери като свръхупотребата на сътла и огнестрено оръжие от правоприлагащите органи, нечовешките условия в някои от местата за лишаване от свобода, интеграцията на малцинствата и на лицата с психични разстройства.