Правата на човека в България през 2000 г.

Автори:
    -

През цялата 1999 г. България бе управлявана от правителството на Обединените демократични сили. Правителството продължи да декларира привързаност към напредналите европейски стандарти по правата на човека. В два получили широка публичност международни доклади — този на Европейската комисия от октомври и този на докладчиците на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от януари 2000 г. България получи сравнително добра оценка на цялостната ситуация със спазването на човешките права.