Правата на човека в България през 1998 г.

Автори:
    Емил Коен, Красимир Кънев, Таня Маринчешка, Юлиана Методиева, Станимир Петров

Върху написването на този доклад работиха Емил Коен, Красимир Кънев, Таня Маринчешка, Юлиана Методиева и Станимир Петров. Използвани са материали на Проект "Права на човека" и фондация "Толерантност".