Правата на човека в България през 1996 г.

Автори:
    Емил Коен, Йонко Грозев, Таня Маринчешка, Юлиана Методиева, Красимир Кънев

Върху написването на този доклад работиха Емил Коен, Йонко Грозев, Таня Маринчешка, Юлиана Методиева. В него бяха използвани материали от Фондация "Толерантност" и Проект "Права на човека". Окончателната редакция е на Красимир Кънев.