Правата на човека в България през 1995 г.

Автори:
    Камелия Ангелова, Емил Коен, Таня Маринчешка, Снежана Попова, Румян Русинов и Красимир Кънев

Върху написването на този доклад работиха Камелия Ангелова, Емил Коен, Таня Маринчешка, Снежана Попова, Румян Русинов. Окончателната редакция е на Красимир Кънев.