Правата на човека в България през 1994 г.

Автори:
    Димитрина Петрова, Емил Коен, Таня Маринчешка и Красимир Кънев

В написването на този доклад взеха участие Димитрина Петрова, Емил Коен, Таня Маринчешка и Красимир Кънев. Всички данни и оценки за ромите в България бяха предоставени от "Проект Права на човека". Частта за правата на децата е написана въз основа на доклад, предоставен от Център "Деца в риск". Авторите благодарят за любезното съдействие на всички, които оказаха помощ.