a-book-a-week-image_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 1996 г.

Автори:
    Емил Коен, Йонко Грозев, Таня Маринчешка, Юлиана Методиева, Красимир Кънев
a-book-a-week-image_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 1995 г.

Автори:
    Камелия Ангелова, Емил Коен, Таня Маринчешка, Снежана Попова, Румян Русинов и Красимир Кънев
a-book-a-week-image_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 1994 г.

Автори:
    Димитрина Петрова, Емил Коен, Таня Маринчешка и Красимир Кънев