a-book-a-week-image_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2009 г.

Автори:
  Маргарита Илиева, Емил Коен, Славка Кукова, Красимир Кънев, Юлиана Методиева, Антоанета Ненкова, Станимир Петров, Илиана Савова, Даниела Фъртунова,...
a-book-a-week-image_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2008 г.

Автори:
  Георги Войнов, Анета Генова, Маргарита Илиева, Емил Коен, Елена Кръстева, Славка Кукова, Красимир Кънев, Юлиана Методиева, Станимир Петров, Илиана...
a-book-a-week-image_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2007 г.

Автори:
  Маргарита Илиева, Емил Коен, Славка Кукова, Красимир Кънев, Юлиана Методиева, Анета Мирчева, Свилен Овчаров, Станимир Петров, Илиана Савова,...
a-book-a-week-image_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2006 г.

Автори:
  Йорданка Бекирска, Маргарита Илиева, Емил Коен, Красимир Кънев, Юлиана Методиева, Анета Мирчева, Антоанета Ненкова, Свилен Овчаров, Станимир...
a-book-a-week-image_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2005 г.

Автори:
  Йонко Грозев, Маргарита Илиева, Емил Коен, Славка Кукова, Красимир Кънев, Юлиана Методиева, Свилен Овчаров, Станимир Петров, Илиана Савова, Росица...
a-book-a-week-image_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2004 г.

Автори:
  Йонко Грозев, Маргарита Илиева, Емил Коен, Славка Кукова, Красимир Кънев, Юлиана Методиева, Свилен Овчаров, Светла Пеева, Станимир Петров, Илиана...