BHC-Human-Rights-in-Bulgaria-in-2021-bg-1080х720_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2021 г.

Автори:
  Адела Качаунова, Ангелина Генова, Антоанета Ненкова, Босилена Мелтева, Диана Драгиева, Диляна Ангелова, Ивета Савова, Илиана Савова, Красимир...
BHC-Human-Rights-in-Bulgaria-in-2020-bg-1080х720_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2020 г.

Автори:
  Адела Качаунова, Ангелина Генова, Антоанета Ненкова, Босилена Мелтева, Диана Драгиева, Диляна Ангелова, Ивета Савова, Илиана Савова, Красимир...
bhc-annual-report-for-2019-1078х720_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2019 г.

Автори:
  Адела Качаунова, Антоанета Ненкова, Босилена Мелтева, Диана Драгиева, Диляна Ангелова, Ивета Савова, Илиана Савова, Красимир Кънев, Надежда...
human-rights-in-bulgaria-2018-report-bg-720p_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2018 г.

Автори:
  Адела Качаунова, Антоанета Ненкова, Диана Драгиева, Диляна Ангелова, Ивета Савова, Илиана Савова, Красимир Кънев, Надежда Цекулова, Радослав...
human-rights-in-bulgaria-2017-report-bg-720p_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2017 г.

Автори:
  Адела Качаунова, Антоанета Ненкова, Борислав Димитров, Диана Драгиева, Диляна Ангелова, Ивета Савова, Илиана Савова, Калоян Станев, Красимир Кънев,...
human-righs-in-bulgaria-2016-report-1078x720_708x482_pad_478b24840a

Правата на човека в България през 2016 г.

Автори:
  Адела Качаунова, Антоанета Ненкова, Атанас Атанасов, Весислава Иванова, Диляна Ангелова, Ивета Савова, Илиана Савова, Калоян Станев, Красимир...