Годишни доклади за правата на човека

Тук ще намерите годишните доклади на БХК за състоянието на правата на човека в България.

Правата на човека в България през 2003 годинаПравата на човека в България през 2003 годин