Доклади: Специални доклади на БХК

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  • Задържани, вместо защитени
    Доклад на гражданското общество за задържането на уязвими търсещи закрила и нелегални мигранти в Европейския съюз (Проект DEVAS) - Резюме
    изтегли в PDF | прочети в ISSUU
  • Доживотният затвор без замяна - нечовешко и унизително наказание
    Доклад за наказанието "доживотен затвор без замяна" в българските затвори: исторически преглед и актуална правна рамка на наказанието, профил на лишените от свобода, изтърпяващи тази присъда, условията на излежаване, както и съпоставка между европейските и националните стандарти за третиране на лишени от свобода, осъдени на доживотен затвор, ще намерите в първия подобен доклад в България.
    изтегли в PDF | прочети в ISSUU

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1996