САЩ: Прилагането на член 3 е само първата стъпка

Автори:
    Марта Методиева

Общият член 3 от Женевската конвенция отразява идеите на обичайното международно право. Клаузите му са определени от Международния съд и конституират "минимален критерий в добавка към по-сложни наредби, които също трябва да се прилагат по време на международни конфликти." Освен всичко друго член 3 забранява изтезанието, а също и жестокото, унизителното или деградиращо отношение.

В свой скорошен меморандум към американската администрация Амнести Интернешънъл изтъкна, че е твърде важно, особено в контекста на "войната срещу тероризма", администрацията на САЩ да бъде сигурна, че това, което представителите й заявяват като задължения за хуманно отношение, поне в известна степен е в съответствие с международното право и стандарти. Понастоящем ситуацията въобще не е такава. Американските власти позволяват и приемат техники за провеждане на разпит, както и условия за задържане, които нарушават международните норми. В същото време САЩ настояват, че отношението към затворниците им е напълно хуманно.

* * *

Министърът на отбраната на САЩ Гордън Ингланд направи обществено достояние нов меморандум, според който всички представители на министерството на отбраната трябва да съблюдават спазването на изискванията от общия член 3 от Женевската конвенция. Амнести Интернешънъл приветства тази стъпка, но отбелязва, че е едва първата.

Само през миналия месец АИ призова Джордж У. Буш да оттегли или да промени същността на меморандума си от 07.02.2002г., в който общият член 3 беше отстранен. Резултатът от меморандума на Ингланд от 07.07.2006г. е поне частичната промяна на четири и половина годишната политика на администрацията, според която на задържаните под американски надзор по време на "войната срещу тероризма" се отказват протекциите, осигурени от общия член 3 на Женевската конвенция.

Но наредбата на министърът на отбраната ще се отнася само до онези, които са задържани под надзора на министерството на отбраната, като по този начин отново се освобождават от отговорност други агенции като ФБР, за които се смята, че са извършили множество тайни арести и незаконни предавания. Твърди се също така, че по време на "войната срещу тероризма" тези организации често са прибягвали до изтезания или друго жестоко, нечовешко или деградиращо отношение.

Ясно е, че решението да се прилага общия член 3 спрямо задържаните под военен надзор е само една частична стъпка. Към нея трябва да се прибавят и пълни протекции според международното хуманитарно право при случаите на арестувани, независимо къде са държани или от коя агенция е извършен ареста им.

Постановлението "Хамдан срещу Ръмсфелд" от 29.06. произнесено от Върховния съд на САЩ, довело до меморандума на министъра на отбраната, прави пробив в основния принцип на водената от САЩ "война срещу терoризма", като се произнася в полза на приложимостта на общия член 3. Делото включва арестанта от йеменски произход Салим Ахмед Хамдан, един от пребиваващите в Гуантанамо, срещу когото е започнат процес, воден от военни комисии, които са юридически органи, създадени от президента Буш според военна наредба от 13.11.2001г. Амнести Интернешънъл е призовала американската администрация да не се старае да възстанови военните комисии в други форми или с други средства, като например упълномощаване от конгреса.

Това, което е било пренебрегвано досега от администрацията в делото "Хамдан" е честото споменаване на правата на честен процес, които са заложени в международното споразумение за граждански и политически права. Върховният съд приема тези стандарти за честен процес, осигурени от съглашението, като "основни протекции" - нещо, с което Амнести Интернешънъл се съгласява. Организацията още веднъж подканя американското правителство да приложи тези протекции.

Освен това АИ настоява или срещу всички задържани в Гуантанамо да бъдат възбудени честни процеси, без по-нататъшно отлагане от страна на американските съдилища, или те да бъдат освободени с пълни протекции. Затворът в Гуантанамо трябва да бъде затворен. Останалите заведения за задържане трябва да бъдат поддържани при пълното съблюдаване на международното хуманитарно право. Също така извършването на тайни арести трябва да бъде преустановено. На всички арестанти трябва да бъде позволен достъп до семействата им, до правна консултация, до съдебен преглед на законността на задържането им и съответно освобождаването им, ако срещу тях не се започне честен процес.

По време на "войната срещу тероризма" американската администрация пренебрегна не само протекциите на Женевската конвенция, но и онези, които са предвидени от международното хуманитарно право. Това е включвало Конвенцията срещу изтезанието или друго жестоко, нечовешко или деградиращо отношение или наказание, както и Международното споразумение за гражданските и политическите права. САЩ са ратифицирали и двете съглашения - едното през 1992г., а другото през 1994 г.

Няма съмнение, че времето за по-голяма промяна в американската политика е настъпило. Поведението на отрицание от страна на администрацията към международното хуманитарно право и стандарти бе последвано от сериозни злоупотреби и нанесе тежко поражение върху доверието в спазването на човешките права от САЩ.

www.amnesty.org