Изпрати имейл, за да подкрепиш организациите, борещи се за демокрация и граждански свободи

|

Снимка: Dávid Szebenyi/Liberties

Какво се случи?

На 19 април в Брюксел Европейският парламент гласува и прие с мнозинство резолюция, която да създаде специален финансов механизъм, който да подкрепя работата на гражданските организации.

Инструментът за европейските ценности (European Values Instrument) има за цел да подкрепя финансово работата на тези граждански организации, които са активни на местно и национално ниво в утвърждаването и защитата на европейските демократични ценности, залегнали в чл. 2 от Договора за ЕС. Това са ценности като уважение на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на човешките права. Организациите, насърчаващи тези гражданските свободи, са от съществено значение за правилното функциониране на демокрацията. Те информират гражданите за законите и политиките, които засягат правата им, и позволяват на обществеността да комуникира помежду си.

През последните години обаче гражданските организации са изправени пред сериозни трудности при осигуряването на достатъчно средства за развитие и независимо и ефективно изпълнение на своите дейности. Същевременно все по-силно набиращите популярност популистки авторитарни послания в правителствата на Унгария и Полша пренебрегват установените стандарти, като си позволяват да оказват натиск върху независими институции.

Ето защо е от съществена важност Европейският съюз да се ангажира с конкретни действия за утвърждаване на ценностите, върху които е изграден самият той. Това означава работа с по-гъвкави инструменти, както за реализирането на проекти и функционирането на сътрудничеството в гражданското общество, така и на международно ниво – при взаимодействие между организациите, което пресича националните граници. Ако Европейският инструмент за оценка на стойностите бъде създаден, то Комисията ще трябва да представи официално предложение. Не е ясно обаче дали тя ще се съобрази с искането на Европейския парламент.

Какво предстои?

Междувременно Съюзът за граждански свободи за Европа (Liberties) инициира кампания в подкрепа на Инструмента за европейски ценности. Управляващите Европейската комисия заявиха, че на 30 май ще бъде публикувано предложението й за нова програма за финансиране, наречена Програма за правосъдие, права и ценности. Съвсем не е ясно обаче какви точно са намеренията на Комисията. Налице са факти, които ни карат да мислим, че тя ще пренебрегне решението на Европейския парламент и ще направи само малки промени в съществуващите правила. Това е неприемливо поради две причини. Първо, то няма да е достатъчно, за да помогне на организациите, борещи се за граждански свободи, да поддържат устоите на демокрацията, които трябва да са здрави и стабилни в цяла Европа. Второ, Европейският парламент е единствената институция на ЕС, която се избира пряко от гражданите на Европа. ЕС не може да твърди, че подкрепя демокрацията, а в същото време да пренебрегва институцията с най-силните демократични пълномощия.

БХК отправя призив към всички граждани и организации да се обърнат към вицепрезидент Тимерманс и комисар Йотингер, които могат да помогнат, като гарантират, че предложената нова програма за финансиране отговаря на това, за което Европейският парламент настоява. Можете да подпишете писмото тук.