БХК се включва в националната дарителска кампания „България дарява“

|

 

Това е Славейка. Тя има пораснало дете, но не го е прегръщала над седем години. То не иска да я вижда, защото е повярвало с течение на времето, че Славейа е лоша майка и не заслужава вниманието му. Баща му го е убедил в това, след като двамата родители се разделят, и той успява да отдели детето от майката. Съдът отдавна е решил, че правото е на страната на Славейка. Съдебното решение обаче така и не е изпълнено. Славейка не може сама и отдалеч да поправи счупеното детско сърце, и майката остава без дете, а детето – без майка.

Случилото се с това дете се нарича синдром на родителското отчуждаване. Това е психологически термин, с който специалистите назовават настъпващите психически изменения у подрастващите , при които единият родител е отделил умишлено детето от другия, не позволява редовен контакт, и създава целенасочена негативна настройка у детето срещу бившия си партньор.

Българският хелзинкски комитет се включва в инициативата “България дарява” с кампанията “Виж детето”, целяща да подпомогне децата, станали жертва на родителско отчуждаване. Можете да откриете каузата ни и методите за дарение в платформата на адрес https://bulgariadariava.bg/cause/vizh-deteto/

Психологическите изследвания на детското развитие са доказали, че всяко дете има основно право и нужда от стабилна и любяща връзка и с двамата си родители. Затова при раздяла в семейството, детето трябва да продължи пълноценния си контакт и с майката, и с бащата. В много случаи на родителска раздяла у нас обаче, този интерес на детето е нарушаван и пренебрегван. Предприеманите от институциите мерки за защита на възможността му да общува и с двамата си родители са неефективни. Случаите, в които единият родител възпрепятства контактите на децата с другия, водят до сериозна психологическа травма за детето с тежки дългосрочни последици - ниска самооценка и самоомраза, депресия, нарушения в развитието.

Децата не бива да бъдат залог в споровете на родителите си! С кампанията „Виж детето!“ БХК иска да насочи погледите към този проблем и да привлече вниманието на институциите върху мерките, които биха подпомогнали децата, а именно като им съдействат за постоянна връзка и с двамата си родители, когато те са в процес на раздяла или са вече разделени.

Благодарение на инициативата „България дарява“, можем заедно да променим към по-добро съдбата на тези деца!

Заложените дейности предвиждат:

  • Застъпничество: събиране на официални данни за честотата на тези случаи; анализ на действащата правна рамка и предлагане на законодателни и административни промени за оптимизирането ѝ;
  • Комуникация: популяризиране на проблема чрез поредица материали, включително детска книжка, видеа с истории на засегнати семейства, интервюта със специалисти; медийни и публични събития, вкл. кръгла маса с участието на засегнати родители и представители на ангажирани институции.

Подкрепете ни, за да поставим децата на фокус!

Целева сума: 5200лв.

Банкова сметка: Уникредит Булбанк

IBAN: BG47 UNCR 7630 1005 0868 16 BIC: UNCRBGSF

Основание за внасяне: “Виж детето”

Или с смс на номер 17 777 с текст DMS DETETO