БХК: Депутатите не бива да приемат проекта за ЗПКОНПИ

|

Българският хелзинкски комитет (БХК) е силно обезпокоен от предложените промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), които предстои утре да бъдат гледани от парламента на второ четене. Това казва БХК в свое становище, изпратено днес до народните представители.

Законопроектът от 10 декември 2018 г. с вносител Данаил Кирилов (ГЕРБ) идва в светкавичен отговор на постановеното три дни преди това Тълкувателно решение № 4/2016 г. на общото събрание на Върховния касационен съд. Промените, приети на първо четене от Народното събрание, ще уронят основни принципи на демократичното общество.

Съгласно становището на гражданската организация, в мотивите на законопроекта се излагат недостоверни твърдения, които целят да оправдаят прокарването на недемократичен механизъм в правовия ред. Наред с това предложените промени са в разрез както с наднационални норми, които имат примат над законите, така и на меки стандарти в международното право, изразени в мнение на Венецианската комисия. БХК посочва още, че е налице висящо дело пред Съда на Европейския съюз (СЕС), което засяга въпроси, уреждани в законопроекта, като евентуално произнасяне на СЕС ще доведе до значителна финансова тежест върху данъкоплатеца под формата на обезщетения за вреди, дължими от държавата на засегнатите лица – отговорност, която няма да поемат подкрепилите законопроекта народни представители.

„Призоваваме народните представители да не приемат този законопроект, който сериозно посяга на основното право на хората мирно да се ползват от своите притежания“, заяви адв. Адела Качаунова, директорка на Правната програма на БХК. „Скорострелният и непрозрачно постигнат консенсус по промените, постигнат между законодателната и изпълнителната власт, а така също и с прокуратурата и самата КПКОНПИ, хвърля сянка на тежко съмнение в съблюдаване на принципа за разделение на властите и добрите практики в демократичния законодателен процес. Това съмнение допълнително се подчертава от пълната липса на достатъчно широко и продължително публично обсъждане по предложените промени с експерти от академичните среди и гражданските организации. Законите в България не бива да се приемат по този непрозрачен и честно казано съмнителен начин“, заяви още адв. Качаунова.

Пълният текст на становището на БХК е достъпен в Интернет страницата на организацията тук. ♦