Граждански организации настояват нуждаещите се от лечение в чужбина да получават адекватно административно обслужване

|

Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса трябва да предоставят на нуждаещите се от лечение в чужбина адекватно административно обслужване. Качественият административен капацитет на звеното в здравната каса, което след края на март месец ще поеме функциите на досега действащия център "Фонд за лечение на деца", ще може да гарантира ефективно сътрудничество между гражданите и отговорните институции.

Това е една от препоръките в общо становище на четири граждански организации, публикувано в платформата за обществено обсъждане във връзка с предложения от Министерството на здравеопазването Проект на Наредба за медицинските и други услуги по чл. 82, ал.1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане. В съвместното становище на Български дарителски форум, "Спаси, дари на...", Национална мрежа за децата и Български хелзинкски комитет е отбелязано, че така разписаните разпоредби до голяма степен отразяват адекватно необходимите процеси и процедури, чрез които нуждаещите се лица – пълнолетни граждани и деца – да получават своевременна подкрепа за лечение в чужбина и в България.

Едно от най-големите предизвикателства пред Фонда за лечение на деца беше именно административният капацитет на екипа, което често водеше до забавяния, недобра комуникация с родители и международни лечебни заведения, въпреки сравнително добрата регулативна уредба през годините. Затова организациите сега настояват да се обърне специално внимание на този проблем при назначаването на кадри в това звено. За да не се стигне отново до значимо възпрепятстване на правото на българските граждани да получат достъп до своевременно и качествено здравеопазване.

Друг сериозен недостатък на проекта е, че транспонира директно възможността за данъчни облекчения при дарения. Петдесетпроцентовата отстъпка съществуваше досега за дарения към фонда, защото неговият бюджет се формираше не само от държавната хазна, но и от постъпления от фирми и отделни хора. Тези пари идваха от държавата и от обществото и се управляваха на същия принцип – чрез Обществен съвет с участието на лекари, граждани и медии.

След преминаването на фонда за лечение на деца към Национална здравно-осигурителна каса обаче Общественият съвет отпада, а данъчното облекчение необосновано преминва автоматично към НЗОК без създаването на механизъм, който да гарантира, че евентуалните дарения наистина ще отиват за лечение на деца.

Цялото становище можете да видите тук.