БХК търси експерт дигитални комуникации

|


Искаш да работиш в защита правата на човека? Знаеш какво е ВКБООН, ЕСПЧ и КЗД без да проверяваш в Google? Познаваш отлично дигиталната среда и разнообразните ѝ възможности за комуникация, умееш да адаптираш съдържание и да го разпространиш до точните хора по точните канали?

Ако отговорът на тези въпроси е „Да“, значи търсим теб! Така си представяме идеалния експерт дигитални комуникации, който да се присъедини към екипа на Български хелзинкски комитет (БХК). Търсим човек с профил в дигиталната сфера, който ще бъде отговорен за координацията, вътрешната и публичната комуникация на двустранен проект. Ако това си ти, ще очакваме твоето CV и мотивационно писмо на jobs@bghelsinki.org до 14 април 2019 г., ако отговаряш на следните изисквания:

Основни отговорности и преки задължения:

 • Изготвя комуникационна стратегия, съобразно одобрен едногодишен проект с международен партньор;
 • Въвежда и координира онлайн платформа за интерактивни комуникации в затворена общност.
 • Подготвя информация за работата на организацията по проекта и я популяризира в различните целеви аудитории;
 • Поддържа отношения с журналисти, организира срещи с медиите;
 • Организира комуникационни събития на правозащитни теми и осигуравя медийното им отразяване;
 • Изгражда и поддържа ефективна комуникация с партньорите на организацията в публичния и частния сектор;
 • Анализира постигнатите резултати в сферата на публичността и връзките с целевите аудитории и планира стратегии за тяхното подобряване;
 • Участва в срещи с потенциални дарители или поддръжници на организацията.

Изисквания:

 • Завършено висше образвание в някоя от следните специалности: комуникации, дигитални медии, маркетинг или друга сродна специалност.
 • Отлична компютърна грамотност – MSOffice, базисни умения за обработка на изображения) и висока дигитална компетентност (базисни познания в web development и SEO; отлични познания и опит в създаването и разпространението на онлайн съдържание;
 • Високо ниво на владеене на английски език;
 • Професионален опит в комуникации, връзки с обществеността и дигитални комуникации;
 • Добро познаване на сферата на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона.  

Какво предлагаме:

 • Възможност за професионално развитие в една от най-активните граждански организации в България;
 • Практически опит в защитата на човешките права;
 • Работа в позитивна и подкрепяща среда;
 • Гъвкаво работно време между 10:00 и 18:00 ч. и работно място в централен офис на БХК в гр. София;
 • Едногодишен трудов договор на пълно работно време с възможност за продължаване.

Кандидатстване:

 • Документи: CV с актуална снимка и мотивационно писмо;
 • Краен срок: 14 април 2019 г.;
 • Адрес: jobs@bghelsinki.org;
 • Интервю с избрани кандидати.

Ще се свържем с кандидатите, допуснати за следващия етап от кандидатстване, след изтичане на срока.