Свободна позиция за стажант в правната програма на БХК

Българският хелзинкски комитет (БХК) търси да наеме дългосрочно стажант/ка с изявен интерес към правата човека. БХК е най-голямата и най-стара гражданска организация за защита на правата на човека в България. Фокус в работата на организацията са наблюдението на състоянието на правата на човека в България, както и защитата им чрез застъпничество и чрез стратегическо водене на дела.

В изпълнение на тези свои цели организацията извършва посещения на затворени институции, изготвя доклади за национални и международни институции и организации, предоставя становища по проекти за нормативни актове, по тълкувателни и конституционни дела, както и като трета страна по дела пред Европейския съд по правата на човека, осъществява консултации и предоставя безплатна правна помощ по стратегически подбрани случаи.

Вашата работа ще е свързана с:

 • подпомагане на дейността на адвокатите на организацията;
 • работа с клиенти и лица, търсещи правна помощ;
 • извършване на различни проучвания на правна тема;
 • изготвяне на проекти на различни документи по дела и извършване на справки по дела;
 • мониторинг на законодателния процес;
 • проучване на медийни отразявания на значими обществени събития или изявления на официални лица;
 • организиране на документи, включително в електронен вид;
 • работа по европейски и други проекти;
 • други текущи задачи.

Търсим кандидати, отговарящи на следните условия:

 • студенти по право в университет в България, 3. – 5. курс;
 • добри теоретични познания и интерес към административното, наказателното или гражданското право, както и към правото на ЕС;
 • изявен интерес към правата на човека и чувствителност към въпросите на уязвими и неравнопоставени групи и общности;
 • висока компютърна грамотност;
 • аналитично мислене, добри организационни умения, инициативност и комуникативност;
 • отговорност към поетите ангажименти;
 • владеят свободно английски или френски език (не по-ниско ниво от B2 по европейската езикова рамка).

Ние предлагаме:

 • менторство от опитни специалисти в областта на правата на човека;
 • възможности за практическо усвояване на знания и умения в областта на процесуалното представителство по национални и наднационални дела, както и участие в застъпнически дейности и законодателен процес;
 • работно време съобразено с програмата в университета и с изпитите на стажанта, но не по-малко от 20 часа седмично;
 • договор за период от 6 месеца, с възможност за удължаване;
 • начално заплащане от 700 лв. нетно възнаграждение в зависимост от уговорената заетост.

За целта желаещите могат да изпратят CV и кратко мотивационно писмо на legal(a)bghelsinki.org до 6 март 2023 г.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване, в което ще бъде проверено и нивото на знание на чужд език.