ПОЗИЦИЯ: Действията на властите срещу Иво Прокопиев са удар върху основни права

Българският хелзинкски комитет (БХК) остро осъжда действията на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), с които тя наложи обезпечителни мерки върху имущество на бизнесмена Иво Прокопиев, в това число и целия капитал на дружеството, мажоритарен акционер в „Икономедиа“ – фирмата, издател на медиите „Капитал“ и „Дневник“.

Действията на КОНПИ са силно притеснителни, както поради самата процедура, въз основа на която се извършват, така и поради прекомерно широките правомощия на комисията, предвидени в закона, които отварят възможности за произвол. Те също така съставляват и намеса в упражняването на правото на собственост, без да са предвидени достатъчно ефективни правни средства за защита от такава намеса. Потенциалната цел в конкретния случай е заглушаване на един от малкото гласни опоненти на властта, което е противно на устоите на правовата държава. По този начин грубо се накърнява правовия ред и може да се постави началото на политическа диктатура.

Един от ефектите на тези действия е накърняването на медийния плурализъм в България, а от там и на свободата на изразяване и правото на обществеността да бъде информирана. Това е особено значимо, предвид че през последните години „Капитал“ и „Дневник“ се позиционираха като най-големите медии в България, критично настроени към последните няколко правителства, обвързаностите на основни парламентарно представени политически сили с частни олигархични интереси, както и непрозрачните договорености за конкретни решения и политики по значими обществени въпроси, като реформирането на съдебната система и въвеждането на механизми за отчетност на главния прокурор.

Тези събития идват и на фона на драстично влошеното равнище на медийната свобода в България през последните години, отчетено от международните наблюдатели „Репортери без граници“ в техния Индекс за свобода на изразяване. През 2017 г. България е на 109-о място в този индекс и е държавата с най-несвободни медии от всички членки на Европейския съюз.

В този контекст действията на българските власти, в лицето на КОНПИ, са опасен прецедент и будят основателни съмнения за недобросъвестен и потенциално противоправен натиск върху опоненти на властта.

По тези причини и в изпълнение на своята дейност по наблюдение и документиране на състоянието на правата на човека в България, БХК ще следи развоя на тези събития внимателно и ще уведоми за него относимите международни институции. ♦