Становище на Калин Калпакчиев

Уважаеми колеги,

Като член на Висшия съдебен съвет, избран от съдиите, приемам като своя отговорност да поддържам непрекъсната и своевременна комуникация със съдиите в страната.

На делегатското събрание на съдиите, проведено на 15 септември 2012 г. поех задължение да търся мнението на всички вас по въпросите, които засягат доброто администриране на съдебната власт, както и да намеря начин да поддържам непрекъснат контакт и да се отчитам пред съдиите за свършеното от мен в работата ми като техен представител във ВСС.

Тази страница в интернет е средство за бързо и полезно общуване между съдиите и ВСС, чрез един от вашите представители в кадровия орган на съдебната власт.

Намерението ми е да предоставям информация, свързана с различните аспекти  от дейността на ВСС; да обсъждаме заедно конкретни предложения и идеи за решаване на съществените проблеми в администрирането на съдебната власт – атестирането, конкурсите за повишаване и преместване, натовареността на съдилищата и съдиите и др.; да имате информиране възможност активно да следите дневния ред от пряката работа на ВСС.

Създаването и поддържането на тази страница в интернет цели да подпомогне общуването между съдиите и ВСС, създаването на отношения на доверие и сътрудничество, за да се постигне действително самоуправление на съдебната система чрез прякото включване на съдиите в процеса на решаване на съществените проблеми.

Призовавам всички съдии оттук насетне да следят съответстват ли концепциите на членовете на ВСС, с това което те ще правят занапред в своята работа, като по този начин съдиите ще упражняват контрол върху дейността на излъчения и от тях кадрови орган, ще спомогнат за предпазването от самозатваряне, изолиране и бюрократизиране на ВСС.

Калин Калпакчиев

Източник: Блог на Калин Калпакчиев