Стандартът "абсолютна необходимост" при полицейското насилие окончателно влезе в закона

Законодателните мерки срещу полицейското насилие бяха окончателно одобрени от парламента. Днес депутатите гласуваха на второ четене и приеха промените в Закона за МВР, с които се слагат сериозни ограничения за допустимостта на употребата на сила и оръжие от полицейските служители. Промените ще влязат в сила на 1 юли 2012 г.

Законопроектът бе внесен в началото на годината от работна група в МВР, начело със зам.-министър Веселин Вучков, но работата по него стартира от лятото на м. г. в тясно сътрудничество между МВР и неправителственият сектор. Един от основните акценти на промените в Закона за МВР е свързан именно с ограничаване случаите на полицейско насилие. С тях се въвежда забрана за използване на животозастрашаваща сила и оръжие за задържане или при бягство на лице, което е извършило или върши ненасилствено деяние, ако не застрашава нечий живот. Полицаите се задължават да вземат всички мерки за опазване живота и здравето на хората, срещу които е насочена физическа сила или помощно средсто. Употребата на оръжието трябва да се преустановява веднага, след като е постигната законната цел на задържането.

Важна новост е закона е и изискването за предварително планиране на полицейските операции и структно регламентирания контрол в хода на тяхното изпълнение, за да е минимален риска за живота и здравето на хората. Именно поради липсата или заради недобро планиране се стигна до скандалния случай "Мировяне", при който тежко въоръжени полицаи нахлуха в дома на семейство Начкови, за да търсят... цигари без бандерол, каквито дори не откриха. Изискването за планиране и контрол всъщност представлява и начин да се детайлизира и персонализира отговорността за изпълнението на всяка отделна полицеска акция.

В мотивите към законопроекта се припомня, че Съдът в Страсбург има 30 осъдителни решения срещу България заради полицейско насилие, заради които в последните 12 години държавата е платила над 900 000 лева.

За "Правен свят" зам.-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков коментира финализирането на проекта: "Измина точно година от публичното обсъждане в МВР на проблема за полицейското насилие. Мисля, че много внимателно преминахме цялата траектория на нормотворческия процес: дефиниране на проблема, публично обсъждане, разработване на конкретни текстове от представители на МВР, прокуратурата и неправителствения сектор, обсъждане в комисии към НС и в пленарна зала...Така постигнахме необходимия баланс между нуждата полицаите да действат активно срещу престъпните прояви и нарушенията на реда (от една страна), и ненакърняването на базови човешки права.

Убеден съм, че бъдещето ще покаже правотата на тази промяна, изискуема от Европейската конвенция за правата на човека и Съда по правата на човека в Страсбург и чието неприемане повече от 20 години предизвика над 30 осъдителни решения в този уважаван юрисдикционен орган с всепризната компетентност. Точно двадесет години след приемането на България в Съвета на Европа доказахме, че обединените усилия на държавата и неправителствените организации могат да постигнат този полезен резултат". Зам.-министър Вучков специално благодари за съдействието при изготвянето на законопроекта на омбудсмана Константин Пенчев, Върховна касационна прокуратура, адвокат Маргарита Илиева от Българския хелзинкски комитет, адвокат Йонко Грозев от Центъра за либерални стратегии и Иванка Иванова от "Отворено общество".

Източник: Правен свят