ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: Проверката на БХК от НАП не установи нито едно нарушение

София, 10 март 2014 г.

На 6-ти март 2014 г. излязоха резултатите от проверката на Националната агенция по приходите (НАП) на БХК, които не установяват нито едно нарушение. Проверката покрива период от 2007 г. до 2012 г., като е изисквана документация още от 1999 г. Проверката разглежда получени финансирания и тяхното изразходване и отчитане.  

Напомняме, че на 8-ми януари 2014 г. бе разпоредена данъчна проверка на Български хелзинкски комитет (БХК) от НАП. НАП отказа да съобщи повода за проверката, но даде да се разбере, че тя е по сигнал. В протокола, който можете да свалите тук, НАП отбелязва: “Сдружение БХК веднъж годишно за извършената от него дейност изготвя годишен доклад и годишен финансов отчет относно целите и програмите на сдружението [...] Финансовият отчет е публичен и се публикува на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на интернет страницата на сдружение БХК. Същият подлежи на независим финансов одит при условията на Закона на счетоводството.”

Ежегодният контрол относно дейността на сдружението се осъществява от Министерството на правосъдието. НАП констатира, че всяко дарение от донорите се предоставя за осъществяването на конкретен проект, като в договора, сключен между БХК и съответния донор, изрично е упоменато за какво ще се използват получените средства. Също така проверката е установила, че всички средства са изразходени съобразно волята на дарителите.

Като организация винаги сме се стремили към повече прозрачност на дейностите и финансирането на БХК. Организацията от 14 г. прави годишните си отчети публични. Те могат да се видят от нашите донори на интернет страницата на БХК.

Макар да не бяха установени нарушения от проверката, за което изначално нямахме съмнение, това ни струва немалко пари, които можеха да бъдат насочени към общественополезни дейности. Разходите за преводите на договорите с дарители възлизат на общо 1636.80 лв. Те бяха направени по искане на проверяващите от НАП.

Оставаме загрижени, че държавната институция НАП бе превърната в оръдие за разчистване на сметки от страна на политическа партия ВМРО-БНД, организация от неототалитарен тип. През октомври 2013 г. партията информира, че ще подаде сигнал до главния прокурор за “оклеветяване, набеждаване и уронване авторитета на зам.-председателя на ВМРО, Ангел Джамбазки, и на цялата партия от страна на БХК, както и сигнал до НАП с “искане да се провери кой финансира БХК” (вж. повече тук). 

ВМРО-БНД отправи тези закани, след като на 4 октомври БХК публично сезира главния прокурор относно деяния на представители на ВМРО-БНД и други формации, насочени срещу бежанците в България (вж. тук). Няколко часа след сигнала на БХК, прокуратурата образува досъдебно производство срещу Ангел Джамбазки и “други, засега неизвестни лица” по повод на публично извършено расистко подстрекателство. Производството към настоящия момент е висящо. Ще продължим да питаме прокуратурата какво е предприела във връзка с действията на Джамбазки.

В становището си от 23 януари 2014 г. НАП декларира, че не вижда причина сигнализирането от страна на граждани и организации към приходната администрация да бъде ограничавано. Но избирателни действия, по сигнал на политическа партия за организация, с която тя няма никакви бизнес отношения и без каквито и да било индикации, че някой някъде е пострадал финансово от дейността на БХК, разкрива сериозни основания да се предполага, че в дадения случай НАП се е поддала на политически натиск. Нещо повече, този натиск дойде от една неототалитарна партия, която действа на ръба на закона и често влиза в открит конфликт с основни принципи на политическата демокрация и правата на човека. Това хвърля сериозна сянка върху безпристрастността, насоките и методите на действие на НАП.

Данъчните проверки като средство за репресия не са нещо ново в България. БХК разполага с проверена информация, че през последните няколко години те са били използвани срещу неудобни на властите политически партии, неправителствени организации и бизнеси. В редица авторитарни режими по света те са изпитан метод за налагане на контрол върху критиците на властта. Ще припомним, че от самото начало на формирането на новото правителство, БХК неколкократно го подложи на публична критика във връзка с негови действия, които влизаха в остър конфликт с върховенството на правото и правата на човека.

Благодарим на всички, които ни подкрепиха!

 

***

Българският хелзинкски комитет (БХК) е независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Акцент в работата ни е отстояването на правата на най-уязвимите групи в българското общество: малцинства, хора в неравностойно положение, лишени от свобода, деца, жени. Целите на БХК са да насърчава уважение и защита правата на човека, да лобира за законодателни промени за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти, да поощрява обществен дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост.