ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: ООН за първи път отбеляза официално Международния ден на ромите

ООН за първи път отбеляза официално Международния ден на ромите

Фокусът на честването бе сигурността на жилищното обитаване и принудителните евикции


София, 10 април 2014 г.

На 8 април 2014 г. Организацията на oбединените нации (ООН) за първи път отбеляза официално Международния ден на ромите. Събитието бе организирано от службата на Върховния комисар по правата на човека в ООН.

Темите бяха принудителните евикции на ромски общности и деструктивния им ефект върху жилищните права на уязвими хора. Основен фокус на събитието бе върху изключването на малцинството и неговата изложеност на произвола на властите. Говорители бяха адвокат Маргарита Илиева, правния директор на Българския хелзинкски комитет и двама представители на ромски организации от Франция и Канада – Саймир Миле от „Гласът на ромите” и Джина Шани-Роба от Ромския общностен център в Торонто.

Акцент в срещата бе изложението на адвокат Маргарита Илиева за правните последици от решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото Йорданова и други срещу България. Това решение, определено от Центъра по правата на човека при Юридическия факултет на университета в Гент, Белгия за най-доброто решение на ЕСПЧ през 2012 г., е важен прецедент, източник на стандарти в областта на правото на дом и правото на личен и семеен живот в контекста на принудителното изваждане на хора от незаконни по вътрешното право постройки на публична земя.

Делото Йорданова и други срещу България  касае опита на общинската власт в София да премахне ромския квартал „Баталова воденица” през 2005 - 2006 г. и през 2008 г., като отстрани хората поради това, че живеят незаконно на общински терен, без да им осигури алтернативен подслон. Хората живеят там от десетилетия със знанието и мълчаливото съгласие на властите и това са единствените им домове. Разрушаването им би ги направило бездомници. По него ЕСПЧ намери нарушение на член 8 от Европейската конвенция за правата на човека.

Решението изисква властите да съобразяват последиците за засегнатите хора, най-вече – риска от бездомност, както и да поемат отговорност за собствения си принос за възникването на подобни поселища, като вземат мерки за осигуряване на съразмерност на намесата. Преди да се произнесе по същество, Съдът безпрецедентно даде привременна защита на жалбоподателите, като спря евикцията им. В решението си по същество Съдът изрично указа на България да измени Закона за общинската собственост, който предвижда безогледни евикции, както и да отмени или спре изпълнението на заповедта за изваждане в случая, издадена въз основа на този закон.

Две години по-късно решението на Съда не е изпълнено и българските власти не са предприели нищо за изменение на порочния закон, позволяващ несъразмерното виктимизиране на социално ощетени хора.

Срещата, на която присъстваха представители на държави и международни НПО, се състоя в ООН в Женева.

 

За повече информация:

адв. Маргарита Илиева,
Директор „Правна програма“,
Български хелзинкски комитет